จุดจบคาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

ที่ผ่านมาพบเห็นกันอยู่มากมายว่า เพราะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทไปจนถึงขั้นรุนแรงถึงการทำร้ายจนถึงขั้นชีวิต การหลีกเลี่ยงปัญหาความรุนแรงระหว่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันนั้น รัฐบาลควรมีการออกกฎหมายบังคับให้ บริษัทที่ได้รับสัมปทานการทำคาสิโนเป็นบริษัทมหาชนที่ต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์และมีการจำกัดจำนวนเงินการถือหุ้นของแต่ละคนไม่ให้มีมากเกินไป

รัฐบาลควรมีมาตรการที่แน่นอนในการป้องกันการเผยแพร่การระบาดของการพนันที่ถูกกฎหมายไปสู่เยาวชน เพราะฉะนั้นนโยบายที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งของรัฐบาลคือ การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กลายเป็นระบบตำรวจมืออาชีพที่ไม่มาเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บค่าคุ้มครองหรือรีดไถสถานคาสิโนต่างๆ ในทางตรงกันข้ามระบบตำรวจจะต้องมุ่งขจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่อาจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากสถานคาสิโนที่ถูกกฎหมาย ยังมีอีกหลายปัญหาเมื่อเวลาจะตั้งสถานคาสิโน


การจัดตั้งแหล่งคาสิโนออนไลน์


คาสิโนออนไลน์เพราะในการตั้งสถานคาสิโนระยะแรกอาจจะเป็นแห่งเดียว จึงควรจะไม่จัดตั้งในกรุงเทพ เพราะการจัดตั้งสถานคาสิโนในกรุงเทพ อาจจะมีจำนวนลูกค้าที่มากจนเกินไปและอาจจะทำให้สังคมประสบปัญหาได้ การมีสถานคาสิโนเพียงแห่งเดียวจะทำให้สามารถประเมินข้อดี ข้อด้อย ในการดำเนินงานได้อย่างรอบคอบ ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะถ้ามีหลายแห่งอาจจะทำให้ดูแลยาก ไม่ทั่วถึงจนก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย

ทางที่ดีถ้าหากจะเปิดบ่อนคาสิโนจึงควรหาวิธีที่จะมีปัญหาให้น้อยที่สุดและควรหลีกเลี่ยงการโดนเรียกเก็บค่าคุ้มครองที่เยอะจนเกินไปจากพวกตำรวจที่ไม่มีจรรยาบรรณ ขาดจิตสำนึก ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้หลายสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรคาดหวังว่าจะมีความต้องการที่จะเล่นการพนันของกลุ่มนักเล่นการพนันอย่างเพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ที่สำคัญไม่ควรคาดหวังว่าจะมีรายได้ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ เพราะการเปิดบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมายต้องใช้เงินลงทุนสูง ต้องจ่ายภาษีแพง และยังเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อดึงดูดลูกค้า

ถ้าหากมองดูสถานการณ์ของบ่อนการพนันทั่วโลกที่กำลังตกอยู่ในภาวะตกต่ำ เนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก รัฐบาลจะต้องไม่อนุญาตให้สถานคาสิโนไปกระตุ้นความต้องการของกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้มาเล่นการพนันโดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าการเปิดสถานคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายจะมีข้อดีบางประการ ดังเช่นการดึงเงินจากนักเล่นการพนันชาวต่างชาติซึ่งเป็นนักพนันชาวจีนและเป็นกลุ่มที่มีกำลังจ่ายได้มากที่สุด ช่วยให้เงินในประเทศสะพัดมากยิ่งขึ้น แต่บ่อนการพนันถือเป็นแหล่งอบายมุขที่สามารถทำให้คนหมดเนื้อหมดตัวได้ง่าย ฉะนั้นรัฐบาลควรหาแนวทางลดผลกระทบทางด้านลบให้น้อยที่สุด เช่น การจำกัดยอดจำนวนเงินในการแทงแต่ละครั้งเอาไว้ให้ต่ำ เป็นต้น