ติดต่อเรา

คาสิโนออนไลน์

พวกหนีโลกจะเป็นพวกที่ไม่ยอมรับทั้งเป้าหมายและวิธีการทีสังคมยอมรับ เหมือนเป็นพวกที่สินหวังในชีวิต คงเป็นเพราะผิดหวังมากจนกลายเป็นคนหมดอาลัยตายอยาก เดิมเป็นพวกที่ปฏิบัติตามแต่ไม่สามารถไปให้ถึงเป้าหมายตามวิธีการที่สังคมกำหนดได้ จึงจบลงด้วยการเป็นคนหนีโลกหนีสังคมรังเกียจสังคม และมักจะมีทางออกในลักษณะของการติดยาเสพติด ดื่มสุรา คนจรจัด เป็นต้น

 
สำนักงานใหญ่
34988 ชั้น 32 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. : 0-2883-1000 แฟกซ์. : 0-2884-2141